17/3 Mitt Bjäre – föreläsning med Kalle Eriksson

Mitt Bjäre Föreläsning med Kalle Eriksson: ”Med ordet ’mitt’ i titeln vill jag understryka att detta bildspel är min högst subjektiva bild av Bjäre. Till bilden hör inte bara det som ögat kan registrera idag. Till bilden hör även det som många generationer av bjärebor skapat före vår tid. Vi möter bjärebor i helg och söcken, i arbetsliv, skola, föreningsliv, med mera.”

Efter föreläsningen håller föreningen sitt årsmöte. Hovs församlingshem, kl 18.30, entré för enstaka föreläsningar 30:-, terminskort 100:-.

Arr: Torekovs Föreläsningsförening

Öppna i ett större fönster genom att klicka på google i kartan
Adress:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Webbsida:
Lämna en kommentar