Trollehallar

Längs ravinen i Trollehallar kommer ni få uppleva en spännande vandring. Här ligger Snapphanestallarna, en relativt svårtillgänglig avsats där det sägs att snapphanarna hade sina förråd och höll sina fångar. Klippväggarna i ravinen är upptill 30 m höga. I skogen på sluttningarna och kring ravinen växer det främst bok. Ravinen har uppkommit genom att smältvatten från inlandsisen eroderade en gammal spricka i Hallandsåsen.

Hitta dit:

Trollehallar når ni på en mindre väg på Rössjöns norra sida mellan vägen från Tåssjön norrut till Våxtorp i Halland och vägen mellan Lärkeröd vid väg 114 och väg 24 i Halland. En mindre parkering finns intill vägen vid ravinens mynning i söder.

GPS: N 56° 19.167′, E 13° 6.233′

Källa: wikipedia.se och www.hallandsasen.se

Öppna i ett större fönster genom att klicka på google i kartan
Adress:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Webbsida:
Leave a comment