Användarvillkor

Villkor
www.upplevbjare.se ansvarar ej för texter, information m.m. som andra parter, t.ex. leverantörer och annonsörer, har producerat. I övrigt gäller svenska lagar och förordningar. Vi reserverar oss för eventuella text- och bildfel.

Copyright
Allt material, texter och bilder, samt alla varumärken på den här webbplatsen är upphovsrättsligt skyddade om inte annat anges, och får inte användas utan skriftligt medgivande från www.upplevbjare.se eller eventuell tredje part som ingår i webbplatsen. Det åligger alla som sänder in fotografier och eventuellt annat material till www.upplevbjare.se att säkerställa att materialet får publiceras på sidan.

Länkar från och till externa webbplatser
www.upplevbjare.se har inte kontrollerat alla webbplatser som länkar till www.upplevbjare.se, och kan inte hållas ansvarig för innehåll, sekretesspolicy eller funktionalitet på dessa sidor. Ovanstående gäller även för de webbplatser som www.upplevbjare.se länkar till.

Begränsat ansvar
Allt innehåll på denna webbplats levereras “i befintligt skick”, utan garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda. www.upplevbjare.se kan inte hållas ansvariga för direkta, indirekta eller tillfälliga följdskador som är en följd av tillgång till eller användning av webbplatsen.
www.upplevbjare.se tar inte heller ansvar för och kan inte hållas ersättningsskyldiga för eventuella skador eller virus på din datautrustning eller andra ägodelar som är en följd av tillgång till eller användning av denna webbplats eller vid överföring av material, data, text, bilder, video eller ljud från denna webbplats, eller med sitt ursprung på denna webbplats.

Insänt material, frågor och svar samt deltagande i tävlingar och frågesporter
www.upplevbjare.se tar inte ansvar för material som skickas till våra servrar. www.upplevbjare.se förbehåller sig rätten att använda och redigera inskickat material efter eget gottfinnande och utan ersättning, dvs. material som skickas in i samband med boende, mat och andra aktiviteter.

Revidering av bestämmelser och villkor
www.upplevbjare.se kan när som helst revidera ovanstående bestämmelser och villkor i samband med att sidan uppdateras. Det är därför viktigt att regelbundet läsa igenom gällande bestämmelser och villkor.

Lämna en kommentar