Englandsdal

Alldeles ovanför Norrvikens Trädgårdar, på Hallandsåsens nordsluttning, ligger Englands dal. Detta naturreservat är ett kuperat område som delvis består av bok- och björkskog, och med en bäckravin som löper genom de centrala delarna av reservatet. Ravinen övergår i norr till en djup sprickdal med upp till 30 meter höga bergväggar.  Skåneleden passerar genom området (etappen Korröd – Knösen). Naturreservat sedan 1992.

Hitta hit:

Ni når området söderifrån med bil från väg 115 mellan Båstad och Torekov. Sväng av vis skylten som visar visar norrut mot Elestorp.

Källa: www.lansstyrelsen.se/skane

 

Öppna i ett större fönster genom att klicka på google i kartan
Adress:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Webbsida:
Lämna en kommentar