Trollehallar

Vid Rössjöns nordöstra strand ligger den spännande ravinen Trollehallar. Längs ravinen kommer ni få uppleva en spännande vandring. Här ligger Snapphanestallarna, en relativt svårtillgänglig avsats där det sägs att snapphanarna hade sina förråd och höll sina fångar. Klippväggarna i ravinen är upptill 30 m höga. I skogen på sluttningarna och kring ravinen växer det främst bok. Ravinen har uppkommit genom att smältvatten från inlandsisen eroderade en gammal spricka i Hallandsåsen. En mindre parkering finns vid vägen längs Rössjöns norra strand.

Här hittar ni en karta som visar var Trollehallar ligger.

Källa: wikipedia.se och www.hallandsasen.se

Öppna i ett större fönster genom att klicka på google i kartan
Adress:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Webbsida:
Lämna en kommentar